Overdraft krediti

Za  prevazilaženje trenutne neravnoteže u prilivu i odlivu u tekućem poslovanju.

 

Opcija

**Standard

*Premijum

Nominalna kamatna  stopa

10,00% do 11,50%

7,50% do 9,80%

Ročnost

do 12 mjeseci

do 12 mjeseci

Način otplate

U skladu sa ugovorom

Sredstva obezbjeđenja

hipoteka, mjenice, jemstva, zaloga, ostalo

Jednokratna   naknada

0,50% – 1,50%

0,20% -1,00%

Commitment fee

1,25%

1,25%

Prijevremena otplata

2,50%

2,50%

Napomena

-

* Pravni subjekt sa kojim Universal Capital Bank ima uspostovljenu poslovnu saradnju
** Pravni subjekt sa kojim Universal Capital Bank još uvijek nema uspostavljenu poslovnu saradnju