Pravna regulativa

Pristup ovoj Internet prezentaciji i podacima sadržanim na njoj podložni su dolje navedenim uslovima i odredbama UNIVERSAL CAPITAL BANK AD PODGORICA Upisana u Centralni registar Privrednih subjekata pod brojem: 4-0008441 Matični broj: 02684462

Sjedište: Stanka Dragojevića bb, Poslovni centar Milenium, 81000 Podgorica, Crna Gora
Predsjednik Upravnog Odbora: Miloš Pavlović
Član Upravnog Odbora: Veselin Vuković
Član Upravnog Odbora: Nikola Vujošević

Uslovi korišćenja

Sve informacije dostupne na ovoj Internet prezentaciji isključivo su informativnog karaktera, ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Informacije koje UNIVERSAL CAPITAL BANK objavljuje na ovoj Internet prezentaciji smatraju se tačnim i pouzdanim u vrijeme njihovog unošenja, međutim, UNIVERSAL CAPITAL BANK ne jemči za tačnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka sadržanih na ovoj Internet prezentaciji. UNIVERSAL CAPITAL BANK može u svakom trenutku, bez prethodne najave ažurirati postojeće ili dodati nove informacije na ovoj Internet prezentaciji.

UNIVERSAL CAPITAL BANK stalno provjerava i aktualizuje informacije na svojim Internet stranama. Uprkos svoj brižljivosti, moguće je da su se podaci u međuvremenu promijenili. Stoga ne možemo preuzeti odgovornost ili garanciju za aktuelnost, tačnost i potpunost informacija.

Iako su se preduzele razumne mjere opreza pri sačinjavanju informacija sadržanih na ovoj Internet prezentaciji, naglašavamo da iste nisu namijenjene i ne treba da se koriste ili da se na njih poziva bilo koja transakcija obavljena u okviru UNIVERSAL CAPITAL BANK.

UNIVERSAL CAPITAL BANK nije odgovorna za sadržaj ovih Internet strana, niti za njihovu upotrebu i ne preuzima nijednu obavezu koja može proisteći iz sadržaja prezentacije. Osobe koje su zainteresovane za bilo koji proizvod ili usluge UNIVERSAL CAPITAL BANK, a koji su predstavljeni na ovom sajtu, moraju kontaktirati UNIVERSAL CAPITAL BANK kako bi se raspitali o svim uslovima i naknadama vezanim za pružanje određene usluge ili proizvoda.

Molimo Vas da vodite računa o tome da slanje poruka putem elektronske pošte na Internetu može biti nesigurno i podložno neovlašćenom pristupu trećih lica ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka primljena putem elektronske pošte smatraće se nepovjerljivom, te UNIVERSAL CAPITAL BANK ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka.

Isključenje odgovornosti

Saglasni ste da koristite Internet prezentaciju UNIVERSAL CAPITAL BANK na sopstveni rizik. UNIVERSAL CAPITAL BANK nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili gubitak informacija koje mogu da se dese prilikom upotrebe Internet prezentacije UNIVERSAL CAPITAL BANK ili usluga, servisa i softvera koji se nalaze na ovoj Internet prezentaciji. UNIVERSAL CAPITAL BANK neće biti odgovorna za bilo kakvu specijalnu, indirektnu ili posledičnu štetu ili bilo kakvu štetu koja može proisteći iz korišćenja ove Internet prezentacije i njenog sadržaja ili nedostupnosti iste.

Povezivanje na treće lokacije – linkovi

Linkovi sadržani na ovoj Internet prezentaciji omogućiće Vam da izađete sa stranica UNIVERSAL CAPITAL BANK. Povezane lokacije nisu pod kontrolom UNIVERSAL CAPITAL BANK i UNIVERSAL CAPITAL BANK nije odgovorna za sadržinu bilo koje povezane lokacije, ili za bilo koje izmjene ili ažuriranja takvih Internet strana. UNIVERSAL CAPITAL BANK Vam omogućava ove veze/linkove radi pogodnosti. Uključenje bilo kojeg linka/veze ne implicira podržavanje takve lokacije od strane UNIVERSAL CAPITAL BANK.

Autorska prava

Svi elementi na ovoj Internet prezentaciji su zaštićeni u pogledu autorskog prava, i isključivo su vlasništvo UNIVERSAL CAPITAL BANK. Zadržana su prava u pogledu autorskih prava trećih lica

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes