Karakteristike kartice

 • Premium kartica koja visoko plateznim korisnicima nudi posebne privilegije povoljnosti Mastercard Premium programa, Paket osiguranja – Putno zdravstveno osiguranje i osiguranje u slucaju finansijskih gubitaka sa polisom od 35 000 EUR- kao i LoungeKey, Concierge i Global Data Roaming kroz Flexiroam aplikaciju.
 • Kreditna kartica – charge/revolving
 • Beskontaktno plaćanje – Za beskontaktne transakcije do 40.00 EUR nije potrebno unositi PIN, dok je za iznose koji prelaze 40.00 EUR, potrebno da unesete vaš PIN.
 • Podizanje gotovine na bankomatima i plaćanje robe i usluga u zemlji i inostranstvu na POS terminalima koji imaju istaknut znak MasterCard
 • Online plaćanje
 • Nenamjensko trošenje sredstava
 • Na zahtjev korisnika može biti izdato više dodatnih kartica. Sve transakcije po osnovu koršćenja dodatnih MasterCard Platinum Credit kartica terete račun korisnika osnovne kartice
 • Dodatni Loungekey program koji otkljucava vrata korisniku MasterCard Platinum Credit kartice za preko 800 poslovnih loza na aerodromima sirom svijeta
 • Global Data Roaming pomoću Flexiroam aplikacije, uz povoljnije tarife omogućava siguran i jednostavan pristup mobilnom data roaming-u u preko 200 destinacija kroz više od 580 telefonskih providera, u paketu od 5×1 GB podataka koji je validan 3 dana. Više informacija na ovom linku.
 • Concierge servis – pruža sve i odmah ! Koristeci Consierge program imate mogućnosti rezervacije i kupovine   karata za najveće sportske dogadjaje, izložbe, modne revije, pristup najboljim hotelima, restoranima, klubovima, spa centrima i luksuznim proizvodima na više od 40.000 lokacija širom svijeta. Dovoljno je da pozovete broj +382 20 67 33 11 koji vam je uvijek na usluzi u periodu od 9.00 h do 17.00 h na lokalnom jeziku a nakon naznačenog vremena na engleskom jeziku.
 • Kartica se izdaje i važi do roka koji je naznačen na kartici (24 mjeseca) i nakon tog roka se automatski reizdaje
 • Praćenje transakcija i prometa po kartici, korisniku je omogućeno putem SMS servisa koji se aktivira podnošenjem zahtjeva.
 • UCB je prva u regionu lansirala Lounge Key program jos u avgustu 2017 godine, koji otključava vrata preko 800 poslovnih loža na aerodrima širom svijeta. Sada je i tu premijerno Global Data Roaming, koji uz Concierge servis, ovu ponudu za premium korisnike koji često putuju čini kompletnom I još relevantnijom.
 • Sve benefite ove prestižne kartice Universal Capital banke, korisnici ostvaruju svojom MasterCard Platinum karticom.

Ko moze biti korisnik MasterCard Platinum Credit kartice

VIP klijenti kao i kreditno sposobni gradjani koji primaju zaradu ili polože depozit kod Universal Capital banke.
MasterCard Platinum Credit karticu Banka moze izdati kao revolving ili charge.
Revolving kredit omogućava plaćanje na rate i predstavlja univerzalni potrošački i gotovinski kredit za kupovinu u zemlji i inostranstvu. Korisnik kartice je u obavezi da svakog mjeseca izmiruje minimalno 3% od iznosa zaduženja, dok ostatak duga Banka prenosi u zaduženje za sledeći mjesec.
Kod charge kreditne kartice sva potrosnja po kartici tokom tekućeg mjeseca dospijeva na naplatu u 100% iznosu na dan dospijeća.

Gubitak ili krađu platne kartice možete prijaviti na:
Call Centar
(24 časa dnevno svih 7 dana u nedelji)
+382 20 67 33 11
Radi lakšeg pamćenja, ukoliko to želite, možete promijeniti PIN vaše kartice na našim bankomatima brzo i jednostavno. Izaberite kombinaciju brojeva koja vam najbolje odgovara i pratite uputstva za promjenu na ekranu bankomata.
Za sve dodatne informacije o MasterCard Platinum Credit kartici možete se obratiti na telefone: +382 20 481 423 ili na email adresu [email protected]

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes