Predmet faktoringa mogu biti postojeća i buduća potraživanja klijenta za isporučenu ili ugovorenu robu, izvršene usluge dužniku i druga potraživanja za koja postoji nedvosmislena obaveza plaćanja od strane dužnika, a sve u cilju poboljšanja likvidnosti klijenta. Navedena potraživanja mogu biti ustupljena faktoru do visine definisanog limita ustupanja/finansiranja, u periodu važenja Ugovora o otkupu potrazivanja – faktoringu.

Ročnost Do 12 (slovima: dvanaest) mjeseci
Grace period Do 3 (slovima: tri) mjeseca
Način otplate U skladu sa ugovorom, anuitetski ili jednokratno
Namjena Otkup potrazivanja
Sredstva obezbjeđenja mjenice/hipoteka/jemstvo/zaloga/depozit/ostalo

 

Za više informacija zakažite sastanak putem telefona: +382 020 481 481 ili e-maila: [email protected]

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes