Predmet faktoringa mogu biti postojeća i buduća potraživanja klijenta za isporučenu ili ugovorenu robu, izvršene usluge dužniku i druga potraživanja za koja postoji nedvosmislena obaveza plaćanja od strane dužnika, a sve u cilju poboljšanja likvidnosti klijenta. Navedena potraživanja mogu biti ustupljena faktoru do visine definisanog limita ustupanja/finansiranja, u periodu važenja Ugovora o otkupu potrazivanja – faktoringu.

RočnostDo 12 (slovima: dvanaest) mjeseci
Grace periodDo 3 (slovima: tri) mjeseca
Način otplateU skladu sa ugovorom, anuitetski ili jednokratno
NamjenaOtkup potrazivanja
Sredstva obezbjeđenjamjenice/hipoteka/jemstvo/zaloga/depozit/ostalo

 

Za više informacija zakažite sastanak putem telefona: +382 020 481 481 ili e-maila: [email protected]

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes