Stepenasta štednja u EURO valuti je oblik  je oblik oročene štednje  koji omogućava više sukscesivnih uplata tokom perioda oročenja. Početni ulog, kao i svi budući pojedinačni ulozi, dospijevaju istekom roka predvidjenog u članu 1 stav b osnovnog Ugovora, i ne mogu biti manji od 20 € (slovima: dvadeset eura).

RočnostKamatna stopa za iznose do 50,000 EUR
12 mjeseci1.50%
24 mjeseci2.00%
36 mjeseci2.50%

Za oročenja sredstva preko roka od 36 mjeseci ili iznosa od preko 50.000€, kamatna stopa može biti drugačija od navedene u tabeli i biće ugovarana za svaki konkretni slučaj.

Isplata prije isteka ugovorenog roka je moguća samo u izuzetnim okolnostima uz saglasnost banke i korekciju kamatne stope po godišnjoj kamatnoj stopi od 0.03%.

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes