Krediti se odobravaju državljanima Crne Gore. Mogu aplicirati svi redovni studenti i postdiplomci kao i aplikanti za master studije u inostranstvu. Potrebno je dostaviti index, profakturu za fakultet i kopiju lične karte uz dokumentaciju za zahtjev za kredit

Opcija Studentski krediti
Nominalna kamatna  stopa 7.50%
Ročnost *(uključujući grace period) do 60 mjeseci
Grace period do 12 mjeseci (interkalarna kamata mjesečno)
Način otplate anuitetski
Jednokratna  naknada 0.50%

Sredstva obezbjeđenja

  • Administrativna zabrana ziranta;
  • Mjenica potpisana od strane svih ucesnika u kreditu sa mjenicnim ovlascenjima;
  • Banka moze zatraziti i dodatna sredstva obezbjedjena u vidu izjava, ovlascenja…;

Žiranti

  • Stalni radni odnos minimalno 6 mjeseci kod sadasnjeg poslodavca;
  • Zirant moze biti i penzioner;
  • Mjesecni anuitet ne smije prelaziti 50% mjesecne zarade;
  • Godine zivota:maksimum 65 u momentu otplate;
Reprezentativni primjer:

Ukupan iznos kredita 10,000.00 €
Broj rata 60
Iznos mjesečne obaveze (rate) 199.24 €
I Administrativna naknada
       1. naknada za obradu kredita 0,5% 50.00 €
       2. trošak RKB izvještaja 3,00 €
       3. trošak kupovine jedne mjenice 2,00 €
Nominalna godišnja kamatna stopa 7.50%
*Efektivna kamatna stopa 7.75%
Ukupan iznos otplate 12.009,40 €

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes