RAČUNI
KREDITI
ŠTEDNJA
KARTICE
INVESTICIONO BANKARSTVO
ELEKTRONSKO BANKARSTVO

Dragi klijenti,

Kao dio stalnih aktivnosti na unaprjeđenju kvaliteta usluga koje pružamo, obavještavamo Vas da je Universal Capital Bank AD Podgorica izvršila promjenu SWIFT koda koji će biti aktivan od 7. oktobra 2018. Novi SWIFT kod banke će glasiti UNCBMEPG, i od tog datuma stari SWIFT kod FFBMMEPG će prestati da važi.

Molimo Vas da nas kontaktirate kako bismo Vam izdali instrukcije za plaćanje u skladu sa navedenom promjenom.

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes