Dobro došli u Universal Capital Banku

Primarna strategija Universal Capital Banke od ulaska na crnogorsko tržište je obezbjeđivanje komplementarnih resursa i vještina finansijskom sektoru i državi uopšte.

Komplementarni resursi podrazumijevaju podsticanje i omogućavanje pristupa direktnih stranih investicija u zemlju, kao i razvoj infrastrukture finansijskog sektora, sa naglaskom na razvoju ljudskih resursa.

Universal Capital Banka je prestižna banka, sa primarnim ciljem da postane značajan nosilac razvoja Crne Gore, kao važnog regionalnog centra finansijskih usluga i visokog turizma.

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes