Banka prima novčane depozite i u drugim valutama van euro zone.

Vrijednost depozita:500 – 50.000 EUR
Ročnost (mjeseci)Kamatna stopa
60.10%
120.25%
240.50%

Prekidom oročenja obračunava kamata po stopi od 0% G.

Banka je članica fonda za zaštitu depozita.
FOND ZA ZAŠTITU DEPOZITA – http://www.fzdcg.org/

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes