Banka prima novčane depozite i u drugim valutama van euro zone.

Vrijednost depozita:500 – 50.000 EUR
Ročnost (mjeseci)Kamatna stopa
60.20%
120.40%
240.60%

Prekidom oročenja obračunava kamata po stopi od 0% G.

Za oročenja sredstva preko roka od 24 mjeseca ili iznosa od USD; CHF; GBP; u
protivvrijednosti 50.000,00 € kamatna stopa za svaki konkretni slučaj biće posebno
ugovarana

Banka je članica fonda za zaštitu depozita.
FOND ZA ZAŠTITU DEPOZITA – http://www.fzdcg.org/

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes