Garancije 🔗

Garancija je instrument obezbjeđenja plaćanja ili izvršenja ugovornih obaveza kojom Banka garantuje da će Nalogodavac ispuniti sve obaveze navedene u garanciji prema Korisniku garancije u ugovorenom roku.

Banka nudi izdavanje svih vrsta garancija:

Carinske,
Plative,
Tenderske,
Činidbene.

 

 

Akreditivi🔗

Banka nudi dvije vrste akreditiva:

Akreditive po vidjenju,
Akreditive sa odlozenim placanjem.

 

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes