Rentna štednja je oblik oročene štednje u EURO valuti koji omogućava isplatu i raspolaganje kamatom tokom trajanja perioda oročenja, kao dodatni redovni prihod. Zavisno od potreba i želja, moguće je izabrati dinamiku isplate kamate koja se može isplaćivati  za cijeli period oročenja i ti po ugovoru mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje. Rok oročenja klijent određuje prema vlastitom izboru.

Ročnost:Godišnja kamatna stopa
3 mjeseca0.50%
6 mjeseci0.90%
12 mjeseci1.40%
24 mjeseca1.90%
36 mjeseci2.20%

Za iznose depozita preko 50.000 EUR-a kamatnu stopu odlučuje kreditni odbor banke. Isplata prije isteka ugovorenog roka je moguća samo u izuzetnim okolnostima uz saglasnost banke i korekciju kamatne stope po godišnjoj kamatnoj stopi od 0,03%. Već isplaćena kamata po ulogu se koriguje tako što se banka naplaćuje od iznosa štednog uloga za razliku u isplaćenoj kamati.
Banka je članica fonda za zaštitu depozita.
FOND ZA ZAŠTITU DEPOZITA – http://www.fzdcg.org/

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes