Rentna štednja je oblik oročene štednje u EURO valuti koji omogućava isplatu i raspolaganje kamatom tokom trajanja perioda oročenja, kao dodatni redovni prihod. Zavisno od potreba i želja, moguće je izabrati dinamiku isplate kamate koja se može isplaćivati  za cijeli period oročenja i ti po ugovoru mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje. Rok oročenja klijent određuje prema vlastitom izboru.

Ročnost:Godišnja kamatna stopa
od 1 do 3 mjeseca0.10%
od 4 do 6 mjeseci0.25%
od 7 do 12 mjeseci0.35%
od 13 do 18 mjeseci0.55%
od 19 do 24 mjeseca0.75%
od 25 do 36 mjeseci1.00%

Za iznose depozita preko 50.000 EUR-a kamatnu stopu odlučuje kreditni odbor banke. Isplata prije isteka ugovorenog roka je moguća samo u izuzetnim okolnostima uz saglasnost banke i korekciju kamatne stope po godišnjoj kamatnoj stopi od 0,03%. Već isplaćena kamata po ulogu se koriguje tako što se banka naplaćuje od iznosa štetnog uloga za razliku u isplaćenoj kamati.
Banka je članica fonda za zaštitu depozita.
FOND ZA ZAŠTITU DEPOZITA – http://www.fzdcg.org/

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes