Ovaj model štednje karakterišu stimulativne kamatne stope koje se isplaćuju anticipativno, odnosno odmah po oročenju sredstava, za iznose od 500,00EUR-a do 50,000.00EUR-a, u skladu sa periodom oročenja iz tabele.

Ročnost: Godišnja kamatna stopa
3 mjeseca 0.40%
6 mjeseci 0.80%
12 mjeseci 1.30%
24 mjeseca 1.80%
36 mjeseci 2.10%

Posebne klauzule ugovora o UCB anticipativnoj štednji su: nemogućnost prijevremenog razročenja i automatsko produženje oročavanja pod važećim uslovima u slučaju da klijent ne izvrši preuzimanje oročenih sredstava nakon ugovorenog roka oročavanja, ukoliko banka ne odluči drugačije i o istom obavijesti deponenta.

Za sve depozite preko 50.000,00 EUR-a ili kod kojih je rok veći od 36 mjeseci kamatnu stopu odlučuje kreditni odbor banke.

 

Banka je članica fonda za zaštitu depozita.
FOND ZA ZAŠTITU DEPOZITA – http://www.fzdcg.org/

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes