Ovaj model štednje karakterišu stimulativne kamatne stope koje se isplaćuju anticipativno, odnosno odmah po oročenju sredstava, za iznose od 500,00EUR-a do 50,000.00EUR-a, u skladu sa periodom oročenja iz tabele.

Ročnost:Godišnja kamatna stopa
od 1 do 3 mjeseca0,30%
od 4 do 6 mjeseci1,00%
od 5 do 12 mjeseci1,20%
od 13 do 18 mjeseci1,50%
od 19 do 24 mjeseca1,80%
preko 24 mjeseca2,20%

Posebne klauzule ugovora o UCB anticipativnoj štednji su: nemogućnost prijevremenog razročenja i automatsko produženje oročavanja pod važećim uslovima u slučaju da klijent ne izvrši preuzimanje oročenih sredstava nakon ugovorenog roka oročavanja, ukoliko banka ne odluči drugačije i o istom obavijesti deponenta.

Za sve depozite preko 50.000,00EUR-a kamatnu stopu odlučuje kreditni odbor banke.

 

Banka je članica fonda za zaštitu depozita.
FOND ZA ZAŠTITU DEPOZITA – http://www.fzdcg.org/

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes