Banka odobrava ovu vrstu kredita rezidentima i nerezidentima do 65-te godine u momentu otplate kredita

OPCIJAUCB Gotovinski kredit sa hipotekom
Iznosdo 500,000.00 EUR
Nominalna kamatna stopa5.50% – 9.00%
Ročnostdo 60 mjeseci
Način otplateu skladu sa izvorima otplate
Jednokratna naknada0%

Sredstva obezbjeđenja

Hipoteka I reda;
Mjenica sa mjeničnim ovlašćenjima;
Aministrativne zabrane;
Polisa osiguranja nekretnine / života;
Banka može zatražiti i dodatna sredstva obezbjeđenja.

Napomena

Potrebna dokumentacija:

Zahtjev za kredit sa propratnom dokumentacijom;
Potpisana kopije lične karte ili pasoša
List nepokretnosti i elaborat o procjeni vrijednosti nekretnine

UKUPAN IZNOS KREDITA60,000 €
Broj rata60
Iznos mjesečne obaveze (rate)1,168.71 €
I Administrativna naknada
1. naknada za obradu kredita 0%0.00 €
2. trošak RKB izvještaja3 €
3. trošak kupovine jedne mjenice2 €
Nominalna godišnja kamatna stopa6.50 %
*Efektivna kamatna stopa6.85 %
Ukupan iznos otplate70,598.54 €

*Napomena: Kreditni kalkulator je informativnog karaktera. Troškovi koji ulaze u obradu kredita iskazani su u reprezentativnom primjeru.

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes