Banka odobrava ovu vrstu kredita rezidentima i nerezidentima do 65-te godine u momentu otplate kredita

OPCIJAUCB Gotovinski kredit sa hipotekom
Iznosdo 500,000.00 EUR
Nominalna kamatna stopa6.00% – 9.00%
Ročnostdo 60 mjeseci
Način otplateu skladu sa izvorima otplate
Jednokratna naknada0.10% do 1.00%

Sredstva obezbjeđenja

Hipoteka I reda;
Mjenica sa mjeničnim ovlašćenjima;
Aministrativne zabrane;
Polisa osiguranja nekretnine / života;
Banka može zatražiti i dodatna sredstva obezbjeđenja.

Napomena

Potrebna dokumentacija:

Zahtjev za kredit sa propratnom dokumentacijom;
Potpisana kopije lične karte ili pasoša
List nepokretnosti i elaborat o procjeni vrijednosti nekretnine

UKUPAN IZNOS KREDITA500,000 €
Broj rata60
Iznos mjesečne obaveze (rate)10,296.57€
I Administrativna naknada
1. naknada za obradu kredita 0.10%500 €
2. trošak RKB izvještaja3 €
3. trošak kupovine jedne mjenice2 €
Nominalna godišnja kamatna stopa9.00 %
*Efektivna kamatna stopa9.05 %
Ukupan iznos otplate618,299.20 €

*Napomena: U ukupne troškove i ukupan dug kao i u obračun EKS nije uključen trošak premija polise osiguranja imovine, procjene vrijednosti nekretnine, pribavljanje lista nepokretnosti koji nije unaprijed poznat a biće uključen u konačan obračun.

Kreditni kalkulator je informativnog karaktera. Troškovi koji ulaze u obradu kredita iskazani su u reprezentativnom primjeru.

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes