Banka odobrava mikro kredite svim građanima koji ostvaruju određene prihode, a koji mogu ali i ne moraju biti registrovani kao stalno zaposleni radnici. Klijenti koji redovno ostvaruju prihode po raznim osnovama; izdaju u zakup stambeno-poslovne prostore, imaju svoje tezge na pijacama, obavljaju zanatske radove, profesori koji daju privatne časove, individualni poljoprivredni proizvođači i drugi, mogu aplicirati za ovaj proizvod.

OPCIJAMIKRO KREDITI
Iznosdo 7.000,00 EUR
Nominalna kamatna stopa13,00%
Ročnostdo 60 mjeseci
Način otplateu jednakim mjesečnim anuitetima
Jednokratna naknada0%

Sredstva obezbjeđenja

Administrativna zabrana sudužnika
Mjenica potpisana od strane svih učesnika u kreditu sa mjeničnim ovlašćenjima
Banka može zatražiti i dodatna sredstva obezbjeđenja u vidu izjava, ovlašćenja….;

Sudužnici

Stalni radni odnos minimalno 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca;
Mjesečni anuitet ne smije prelaziti 50% mjesečne zarade;
Maksimum 65 godina u momentu otplate kredita.

Napomena

Potrebna dokumentacija:

Administrativna zabrana za zajmotražioca ovjerena od poslodavca (ukoliko je zajmotražilac zaposlen)
Dokazi o prihodima (redovnim/vanrednim), za zajmotražioca ili za žiranta/jemca
Kredit se isplaćuje na račun korisnika kredita u banci.
Krediti do 1.000 EUR se odobravaju na maksimalno 12 mjeseci

UKUPAN IZNOS KREDITA5.000 €
Broj rata48
Iznos mjesečne obaveze (rate)132,36€
I Administrativna naknada
1. naknada za obradu kredita 0%0.00 €
2. trošak RKB izvještaja3 €
3. trošak kupovine jedne mjenice2 €
Nominalna godišnja kamatna stopa13.00 %
*Efektivna kamatna stopa13.06 %
Ukupan iznos otplate6,358.28 €

*Napomena: U ukupne troškove i ukupan dug kao i u obračun EKS nije uključen trošak premija polise osiguranja imovine, procjene vrijednosti nekretnine, pribavljanje lista nepokretnosti koji nije unaprijed poznat a biće uključen u konačan obračun.

Kreditni kalkulator je informativnog karaktera. Troškovi koji ulaze u obradu kredita iskazani su u reprezentativnom primjeru.

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes