Gotovinski kredit možete dobiti bez obzira da li svoju zaradu primate preko tekućeg računa u Universal Capital Banci ili ne. Na Vama je samo da odredite koliku mjesečnu sumu možete da izdvojite, a mi ćemo naći najbolje rješenje za Vas.
Za podnošenje zahtjeva za kredit potrebna Vam je lična karta i u zavisnosti od radnog statusa potrebna su Vam sledeća dokumenta:

 • Ovjerene administrativne zabrane,
 • Saglasnost za pribavljanje izvještaja Kreditnog biroa za sve učesnike u kreditu,
 • Drugu dokumentaciju po zahtjevu Banke.
OPCIJA GOTOVINSKI/REFINANSIRAJUĆI – A LISTA
Nominalna kamatna stopa 7,00%
Ročnost do 84 mjeseci
Iznos kredita do 20.000 EUR
Prijevremena otplata do 1,00%
Jednokratna naknada 0,50%
Kreditna sposobnost Anuitet ne moze prelaziti 50% neto mjesecne zarade, nakon odbitka svih obustava;
Potrebna dokumentacija  Popunjen zahtjev za odobravanje kredita;
 Potvrda o visini zarade i obustavama na zaradu;
 Fotokopija licne karte svih ucesnika u kreditu;
Način otplate u jednakim mjesečnim anuitetima

Sredstva obezbjeđenja

 • Za iznose do 7.000,00 €-bez žiranata (životno osiguranje korisnika kredita preko 55 godina u momentu otplate kredita;
 • Za iznose od 7001,00 – 15.000,00 €-jedan žirant ili polisa životnog osiguranja;
 • Za iznose od 15.000-20.000,00 €- dva kreditno sposobna žiranta ili Hipoteka;
 • Administrativna zabrana na zaradu svih učesnika u kreditu;
 • Mjenica potpisana od strane svih učesnika u kreditu sa mjeničnim ovlašćenjima;
 • Banka može zatražiti i dodatna sredstva obezbjeđena u vidu izjava, ovlašćenja,sudužnika i ostalog…;

Žiranti/Sudužnici

Stalni radni odnos minimalno 6 mjeseci kod sadasnjeg poslodavca. Ziranti su zaposleni u firmama sa A liste;

 • Mjesecni anuitet ne smije prelaziti 50% mjesecne zarade;
 • Zirant moze da bude i penzioner koji prima penziju preko UCB;
 • Godine zivota: maksimum 65 u momentu otplate
Reprezentativni primjer:

UKUPAN IZNOS KREDITA       15.000 €
Broj rata                84
Iznos mjesečne obaveze (rate)     224.85€
I Administrativna naknada
       1. naknada za obradu kredita 0,5%             75 €
       2. trošak RKB izvještaja               3 €
       3. trošak kupovine mjenice               2 €
Nominalna godišnja kamatna stopa       7,00%
 Efektivna kamatna stopa       7,18%
Ukupan iznos otplate 18.967,40 €

*Napomena: U ukupne troškove i ukupan dug kao i u obračun EKS nije uključen trošak premija polise osiguranja imovine, procjene vrijednosti nekretnine, pribavljanje lista nepokretnosti koji nije unaprijed poznat a biće uključen u konačan obračun.

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes