Kontakt Info

Tel:  + 382 20 481 481
Fax: + 382 20 481 482

Email: [email protected]

Asistent izvršnog direktora i odbora direktora

Ana Rajković, asistent
Tel: + 382 20 481 434
Fax: + 382 20 481 482

Ovlašćeno lice za praćenje usklađenosti poslovanja banke sa propisima

Edin Šehović, ovlašćeno lice
Tel: + 382 20 481 426
Fax: + 382 20 481 482

Služba podrške poslovnim operacijama

Miloš Rajković, viši saradnik
Tel: + 382 20 481 425
Fax: + 382 20 481 447

Služba računovodstva i planiranja

Kolja Krcić, rukovodilac
Tel: + 382 20 481 436
Fax: + 382 20 481 482

Služba za brokerske poslove

Milena Ljumović, rukovodilac
Tel: + 382 20 481 456
Fax: + 382 20 481 482

 

Služba za kastodi poslove

Željko Drinčić, rukovodilac
Tel: +382 20 481 413
Fax: +382 20 481 482

 

Filijala Sveti Stefan

Jelena Tomović, saradnik
Tel: + 382 20 481 475
Fax: + 382 33 468 446

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes