Zamjenik glavnog izvršnog direktora za komercijalne poslove
Nikola Vujošević, zamjenik glavnog izvršnog direktora
Tel: + 382 20 481 428
Fax: + 382 20 481 482

Zamjenik izvršnog direktora za poslove podrške
Sonja Burzan, zamjenik izvršnog direktora
Tel: + 382 20 481 451
Fax: + 382 20 481 482

Asistent izvršnog direktora i odbora direktora
Ana Rajković, asistent
Tel:  + 382 20 481 434
Fax: + 382 20 481 482

Služba upravljanja sredstvima
Mirza Redžepagić, rukovodilac

Tel: + 382 20 481 416
Fax: + 382 20 481 482

Služba pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova
Jelena Vukićević, rukovodilac
Tel: + 382 20 481 414
Fax: + 382 20 481 482

Služba prodaje – corporate
Vanja Bojanović, rukovodilac
Tel: + 382 20 481 438
Fax: + 382 20 481 482

Služba prodaje – retail
Srđa Pavićević, rukovodilac
Tel: + 382 20 481 422
Fax: + 382 20 481 482

Služba tehnologije i operacija
Veljko Rmuš, rukovodilac
Tel: + 382 20 481 437
Fax: + 382 20 481 482

Služba međunarodnog platnog prometa
Nevenka Žižić, rukovodilac
Tel: + 382 20 481 420
Fax: + 382 20 481 482

Služba računovodstva i finansijkog izvještanja plana i analize
Lana Kalezić, rukovodilac
Tel: + 382 20 481 436
Fax: + 382 20 481 482

Služba za nadzor, upravljanje i izvještavanje o rizicima
Vesna Durković, rukovodilac
Tel: + 382 20 481 450
Fax: + 382 20 481 482

Služba kastodi poslova
Željko Drinčić, rukovodilac
Tel: +382 20 481 413
Fax: + 382 20 481 482

Služba brokersko-dilerskih poslova
Milena Ljumović, rukovodilac
Tel: +382 20 481 401
Fax: + 382 20 481 482

Asistent izvršnog direktora i odbora direktora

Ana Rajković, asistent
Tel: + 382 20 481 434
Fax: + 382 20 481 482

Ovlašćeno lice za praćenje usklađenosti poslovanja banke sa propisima

Edin Šehović, ovlašćeno lice
Tel: + 382 20 481 426
Fax: + 382 20 481 482

Služba podrške poslovnim operacijama

Miloš Rajković, viši saradnik
Tel: + 382 20 481 425
Fax: + 382 20 481 447

Služba računovodstva i planiranja

Kolja Krcić, rukovodilac
Tel: + 382 20 481 436
Fax: + 382 20 481 482

Služba za brokerske poslove

Milena Ljumović, rukovodilac
Tel: + 382 20 481 456
Fax: + 382 20 481 482

 

Služba za kastodi poslove

Željko Drinčić, rukovodilac
Tel: +382 20 481 413
Fax: +382 20 481 482

 

Filijala Sveti Stefan

Jelena Tomović, saradnik
Tel: + 382 20 481 475
Fax: + 382 33 468 446

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes