Krediti za razvoj turizma

Budite u skladu sa svjetskim trendovima i uložite u kvalitet Vaših smještajnih kapaciteta.

U tome će Vam pomoći krediti za razvoj turizma Universal Capital Banke!

OPCIJAKREDIT ZA RAZVOJ TURIZMA
Nominalna kamatna  stopa9,00%
Ročnostdo 60 mjeseci
Grace period6 mjeseci
Način otplateU skladu sa ugovorom
Sredstva obezbjeđenjahipoteka, zaloga, jemstva, ostalo
Jednokratna naknadado 1,50%
UKUPAN IZNOS KREDITA20.000 €
Broj rata 60
Iznos mjesečne obaveze (rate)411,84 €
I Administrativna naknada
       1. naknada za obradu kredita 300 €
       2. trošak RKB izvještaja 3 €
       3. trošak kupovine jedne mjenice 2 €
Nominalna godišnja kamatna stopa 9,00 %
*Efektivna kamatna stopa 9,71 €
Ukupan iznos otplate 25.015,40 €

*Napomena: U ukupne troškove i ukupan dug kao i u obračun EKS nije uključen trošak premija polise osiguranja imovine, procjene vrijednosti nekretnine, pribavljanje lista nepokretnosti koji nije unaprijed poznat a biće uključen u konačan obračun.

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes