Komisioni poslovi se obavljaju po principu, sa jedne strane, Ugovora o poslovnoj  saradnji, koji Banka zaključuje sa Komitentom, odnosno, sa druge strane, Ugovora o komisionom kreditu, koji Banka zakljucuje sa Korisnikom kredita. Banka se po ovoj vrsti posla obavezuje da primi sredstva od Komitenta, i da u svoje ime, a za njegov račun, zaključi Ugovor o komisionom kreditu sa Korisnikom kredita, i da mu ta sredstva u cjelosti stavi na raspolaganje.

Za više informacija zakažite sastanak putem telefona: +382 020 481 481 ili e-maila: [email protected]

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes