Obezbijedili smo Vam veoma povoljne rokove otplate, kamatne stope kao i naknade za obradu kredita.

Procedura je brza i jednostavna. Naši savjetnici će Vam pomoći da odaberete kredit koji najviše odgovara Vašim finansijskim mogućnostima.

 

Kratkoročni krediti

Overdraft krediti
Revolving krediti
Krediti za ostale potrebe u obrtnim sredstvima

 

Dugoročni krediti

Krediti za ostale potrebe u trajnim obrtnim sredstvima
Krediti za nabavku osnovnog sredstva
Krediti za razvoj turizma i ugostiteljstva
Krediti za refinansiranje obaveza kod drugih banaka
Krediti u saradnji sa Investiciono Razvojnim Fondom Crne Gore (IRF)
Krediti preduzetnicima

 

 

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes