Overdraft krediti:

Overdraft kredit karakteriše lak pristup sredstvima, odobrenim na kratak rok korisšćenja, do 12 (slovima: dvanaest) mjeseci, a služi za obezbjeđivanje obrtnih sredstava i poboljšanje likvidnosti firme. Odobrava se na principu dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu, a svaki priliv na račun klijenta automatski pokriva iskorišćeni iznos po dozvoljenom prekoračenju. Kamata se obračunava na iznos iskorišćenih sredstava.

RočnostDo 12 (slovima: dvanaest) mjeseci
Način otplateU skladu sa ugovorom, jednokratno
NamjenaZa ostale potrebe u obrtnim sredstvima/poboljsanje likvidnosti
Sredstva obezbjeđenjamjenice/hipoteka/jemstvo/zaloga/depozit/ostalo

Za više informacija zakažite sastanak putem telefona: +382 020 481 481 ili e-maila: [email protected]

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes