Karakteristike kartice

  • Podizanje gotovine na bankomatima i plaćanje robe i usluga u zemlji i inostranstvu na POS terminalima koji imaju istaknut znak VISA.
  • Online plaćanje
  • Korisnik kartice troši onoliko sredstava koliko ima na računu za koji je kartica vezana
  • Novac je dostupan 24 sata, 7 dana u nedelji
  • VISA Electron kartica dobija se nakon otvaranja transakcionog računa u Universal Capital banci i podnošenjem zahtjeva za dodjelu ove kartice. Na zahtjev korisnika može biti izdato više dodatnih kartica. Sve transakcije po osnovu koršćenja dodatnih VISA Electron kartica terete račun korisnika osnovne kartice.
  • Kartica se izdaje i važi do roka koji je naznačen na kartici (24 mjeseca) i nakon tog roka se automatski reizdaje
  • Praćenje transakcija i prometa po kartici, korisniku je omogućeno putem SMS servisa koji se aktivira podnošenjem zahtjeva.

Ko moze biti korisnik Visa Electron kartice

Korisnik kartice može biti svaki punoljetni drzavljanin Crne Gore ili stranac koji ima prebivalište na teritoriji naše zemlje.

Gubitak ili krađu platne kartice možete prijaviti na:
Call Centar
(24 časa dnevno svih 7 dana u nedelji)
+382 20 481 440

Za sve dodatne informacije o VISA Electron kartici možete se obratiti na telefone:
+382 20 481 440, +382 20 481 408 ili na email adresu [email protected]

 

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes