Pravna lica

Neophodna dokumentacija za otvaranje transakcionog računa za nacionalne platne transakcije za pravna lica rezidenti.
Zahtjev za otvaranje računa (link 1)

Neophodna dokumentacija za otvaranje transakcionog računa za nacionalne platne transakcije za pravna lica nerezidenti.
Uz  Zahtjev za otvaranje računa (link 1) klijent je obavezan da priloži sljedeću dokumentaciju (link 2):

 

Fizička lica

Neophodna dokumentacija za otvaranje transakcionog računa za nacionalne platne transakcije za fizička lica.
Zahtjev za otvaranje računa (link 1):

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes