Pravna lica

Besprekorna likvidnost, veoma povoljne i konkurentne tarife, profesionalna i kvalitetna podrška su garant efikasnog, sigurnog, brzog i pouzdanog platnog prometa.

Otvaranjem transakcionog računa za nacionalne platne transakcije kod Universal Capital Bank AD klijentima je omogućeno:

Otvaranje i vođenje računa u skladu sa pozitivnim pravnim aktima,
Izvršavanje naloga za plaćanje u veoma kratkom vremenskom roku,
Gotovinske uplate i isplate,
Obračunska plaćanja (kompenzacija, cesija, asignacija i dr.),
Izbor načina i vremena izvršenja naloga,
Podnošenje instrumenata obezbjeđenja na prinudnu naplatu,
Maksimalna sigurnost i bezbjednost podataka,
Plaćanje se vrši do visine pokrića, uz mogućnost prekoračenja na osnovu ugovora sa bankom
Mogucnost elektronskog plaćanja 24 časa dnevno 7 dana u nedelji iz sjedišta firme ili od kuće,
Izvještavanje klijenata o promjenama na računima.

 

Fizička lica

Transakcioni račun za nacionalne platne transakcije mogu otvoriti sva fizička lica (rezidenti i nerezidenti) za ostvarivanje redovnog mjesečnog priliva. Uz transakcioni račun očekuju vas pogodnosti i niz dodatnih usluga od kojih izdvajamo:

Ovlastiti više osoba da raspolažu računom
Odobriti prekoračenje po računu
Vršiti plaćanje trajnim nalogom
Povoljniji krediti
VISA i Mastercard platne kartice

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes