Banka za oročena deponovana sredstva fizičkih lica obračunava, pripisuje i/ili isplaćuje kamate, u zavisnosti od vrijednosti depozita i njegove ročnosti, pod sljedećim uslovima:

Vrijednost depozita:do 50,000 EUR
Ročnost (mjeseci)Kamatna stopa
 30.40%
 60.80%
 121.30%
 241.80%
 362.10%
Vrijednost depozita:od 50,001 EUR do 100,000 EUR
Ročnost (mjeseci)Kamatna stopa
 30.60%
 61.00%
 121.50%
 242.00%
 362.50%

Obračun kamata se vrši mjesečno, pripis po isteku oročenja.

Za oročenja sredstva preko roka od 36 mjeseci ili iznosa od preko 100.000€, kamatna stopa može biti drugačija od navedene u tabeli i biće ugovarana za svaki konkretni slučaj.

Isplata prije isteka ugovorenog roka je moguća samo u izuzetnim okolnostima uz saglasnost banke i korekciju kamatne stope po godišnjoj kamatnoj stopi od 0.03%. Već isplaćena kamata po ulogu se koriguje tako što se banka naplaćuje od iznosa štednog uloga za razliku u isplaćenoj kamati.

Banka je članica fonda za zaštitu depozita.
FOND ZA ZAŠTITU DEPOZITA – http://www.fzdcg.org/

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes