Banka za oročena deponovana sredstva fizičkih lica obračunava, pripisuje i/ili isplaćuje minimalne kamate, u zavisnosti od vrijednosti depozita i njegove ročnosti, pod sljedećim uslovima:

Vrijednost depozita:

Vrijednost depozita:do 50,000 EUR
Ročnost (mjeseci)Kamatna stopa
 30.30%
 60.50%
 120.70%
 241.00%
 361.25%

Obračun kamata se vrši mjesečno, pripis po isteku oročenja.

Za iznose depozita preko 50.000 EUR-a kamatnu stopu odlučuje kreditni odbor banke. Isplata prije isteka ugovorenog roka je moguća samo u izuzetnim okolnostima uz saglasnost banke i korekciju kamatne stope po godišnjoj kamatnoj stopi od 0,03%. Već isplaćena kamata po ulogu se koriguje tako što se banka naplaćuje od iznosa štetnog uloga za razliku u isplaćenoj kamati.

Banka je članica fonda za zaštitu depozita.
FOND ZA ZAŠTITU DEPOZITA – http://www.fzdcg.org/

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes