Revolving kredit karakteriše sukcesivno korišćenje sredstava u tranšama, odobrenim na kratak rok, do 12 (slovima: dvanaest) mjeseci, a služi za obezbjeđivanje obrtnih sredstava i poboljšanje likvidnosti firme. Sredstva se koriste u skladu sa potrebama klijenta, u više tranši, na način da suma iskorišćenih tranši ne prelazi odobreni iznos kredita. Svako povlačenje tranši smanjuje iznos dostupnih sredstava. Kamata se obračunava na iznos iskorišćenih sredstava.

 

RočnostDo 12 (slovima: dvanaest) mjeseci
Način otplateU skladu sa ugovorom, jednokratno
NamjenaZa ostale potrebe u obrtnim sredstvima/poboljsanje likvidnosti
Sredstva obezbjeđenjamjenice/hipoteka/jemstvo/zaloga/depozit/ostalo

 

Za više informacija zakažite sastanak putem telefona: +382 020 481 481 ili e-maila: [email protected]

 

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes