Revolving kredit karakteriše sukcesivno korišćenje sredstava u tranšama, odobrenim na kratak rok, do 12 (slovima: dvanaest) mjeseci, a služi za obezbjeđivanje obrtnih sredstava i poboljšanje likvidnosti firme. Sredstva se koriste u skladu sa potrebama klijenta, u više tranši, na način da suma iskorišćenih tranši ne prelazi odobreni iznos kredita. Svako povlačenje tranši smanjuje iznos dostupnih sredstava. Kamata se obračunava na iznos iskorišćenih sredstava.

 

Ročnost Do 12 (slovima: dvanaest) mjeseci
Način otplate U skladu sa ugovorom, jednokratno
Namjena Za ostale potrebe u obrtnim sredstvima/poboljsanje likvidnosti
Sredstva obezbjeđenja mjenice/hipoteka/jemstvo/zaloga/depozit/ostalo

 

Za više informacija zakažite sastanak putem telefona: +382 020 481 481 ili e-maila: [email protected]

 

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes