Universal Capital Banka je pripremila specijalnu ponudu prilagođenu potrebama penzionera, osiguranika Republičkog Fonda PIO.

Krediti do 15.000,00 EUR, bez žiranata i do 78.-te godine!

OPCIJAGOTOVINSKI I REFINANSIRAJUĆI
Nominalna kamatna  stopa6.50 %
Ročnostdo 84 mjeseca
Način otplateu jednakim mjesečnim anuitetima
Sredstva obezbjeđenjamjenica, administrativna zabrana, polisa životnog osiguranja, ostalo
Jednokratna  naknada1,00% od iznosa refinansirajućeg kredita
Polisa životnog osiguranjaJednokratno unaprijed plaćanje premije osiguranja
Napomena Minimalni iznos odobravanja je 500,00 EUR-a a maksimalni iznos 15.000,00 EUR-a.
 Poseban uslov:
– Vrijednost anuiteta: maksimalno do 50% iznosa penzije.  Odstupanja od ovih pravila su moguća samo ako se obezbijede dodatni žiranati i/ili sudužnici.
Banka zadržava pravo da odobri redovnim klijentima kredit bez žiranata, a da kllijentima bez prethodne komercijalne istorije zatraži jednog ili dva žiranta/sudužnika, osiguranje ili drugi vid dodatnog obezbjeđenja, sve u skladu sa procjenom boniteta kllijenta i poslodavca koji ga upošljava.
Banka posebnim ugovorom o saradnji može da ugovori partnera osiguravajuću kuću za ovu vrstu kredita.

Reprezentativni primjer:

*Napomena: U ukupne troškove i ukupan dug kao i u obračun EKS nije uključen trošak premija osiguranja koji zavisi od pola i godina korisnika kredita, koji će biti uključen u konačan obračun.

UKUPAN IZNOS KREDITA15.000,00 €
Broj rata84
Iznos mjesečne obaveze (rate)221.40€
I Administrativna naknada
       1. naknada za obradu kredita 0,5%150 €
       2. trošak RKB izvještaja3 €
       3. trošak kupovine jedne mjenice2 €
Nominalna godišnja kamatna stopa6.50%
*Efektivna kamatna stopa6.84%
Ukupan iznos otplate18,754.60 €

*Napomena: U ukupne troškove i ukupan dug kao i u obračun EKS nije uključen trošak premija polise osiguranja imovine, procjene vrijednosti nekretnine, pribavljanje lista nepokretnosti koji nije unaprijed poznat a biće uključen u konačan obračun.

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes