Kredit za refinansiranje obaveza kod drugih banaka karakteriše ročnost do 84 (slovima: osamdesetčetiri) mjeseca, a služi za refinasiranje postojećih kreditnih zaduženja kod drugih banaka, sa ciljem postizanja dugoročne finansijske stabilnosti i ravnoteže klijenta.

RočnostDo 84 (slovima: osamdesetćetiri) mjeseca
Način otplateU skladu sa ugovorom, anuitetski
NamjenaZa refinansiranje kreditnih obaveza kod drugih banaka
Sredstva obezbjeđenjamjenice/hipoteka/jemstvo/zaloga/depozit/ostalo

 

Za više informacija zakažite sastanak putem telefona: +382 020 481 481 ili e-maila: [email protected]

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes