Kredit za razvoj turizma i ugostiteljstva karakteriše ročnost do 84 (slovima: osamdesetčetiri) mjeseca, sa grace periodom do 12 (slovima: dvanaest) mjeseci, a služi za razne vrste ulaganja u turističke i ugostiteljske objekte (izgradnja novih, dogradnja, rekonstrukcija, adaptacija, opremanje, prenamjena iz stambenih u turističke kapacitete, kao i  kupovina postojećih hotela, restorana, kafica itd.).

RočnostDo 84 (slovima: osamdesetčetiri) mjeseca
Grace periodDo 12 (slovima: dvanaest) mjeseci
Način otplateU skladu sa ugovorom, anuitetski, sezonski
NamjenaZa proširenje kapaciteta u turizmu i ugostiteljstvu
Sredstva obezbjeđenjamjenice/hipoteka/jemstvo/zaloga/depozit/ostalo

 

Za više informacija zakažite sastanak putem telefona: +382 020 481 481 ili e-maila: [email protected]

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes