Kredit za nabavku osnovnog sredstva karakteriše ročnost do 84 (slovima: osamdesetčetiri) mjeseca, sa grace periodom do 12 (slovima: dvanaest) mjeseci, a služi za ulaganja u osnovna sredstva firme – materijalna imovina (građevinski objekti, vozila, oprema i uređaji, sitan inventar i sl.).

RočnostDo 84 (slovima: osamdesetčetiri) mjeseca
Grace periodDo 12 (slovima: dvanaest) mjeseci
Način otplateU skladu sa ugovorom, anuitetski, sezonski
NamjenaZa osnovnog sredstva
Sredstva obezbjeđenjamjenice/hipoteka/jemstvo/zaloga/depozit/ostalo

 

Za više informacija zakažite sastanak putem telefona: +382 020 481 481 ili e-maila: [email protected]

 

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes