Asistent izvršnog direktora i odbora direktora

Ana Rajković, asistent
Tel:  + 382 20 481 434
Fax: + 382 20 481 482

Služba prodaje – retail

Srđa Pavićević, rukovodilac
Tel:  + 382 20 481 422
Fax: + 382 20 481 482

Služba podrške poslovnim operacijama

Miloš Rajković, viši saradnik
Tel:  + 382 20 481 425
Fax: + 382 20 481 447

Služba za brokerske poslove

Milena Ljumović, rukovodilac
Tel:  + 382 20 481 456
Fax: + 382 20 481 482

Služba za kastodi poslove

Željko Drinčić, rukovodilac
Tel:  +382 20 481 413
Fax: +382 20 481 482

Služba međunarodnog platnog prometa

Nevenka Žižić, rukovodilac
Tel:  + 382 20 481 420
Fax: + 382 20 481 482

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes