Investicioni dugoročni krediti iz sredstava Banke i CEB-a za finansiranje karakteriše ročnost do 108 mjeseci, sa grace periodom do 24 mjeseca, a služi za realizaciju investicionog projekta (za nabavku osnovnih sredstava, za proširivanje kapaciteta (proizvodnih, uslužnih…), za izgradnju objekata itd.).

Ročnostdo 108 mjeseca
Grace perioddo 24 mjeseci
Način otplateu skladu sa ugovorom, anuitetski, sezonski
Namjenaza finansiranje realizacije investicionog projekta
Sredstva obezbjeđenja  mjenice/hipoteka/jemstvo/zaloga/depozit/ostalo

Za više informacija zakažite sastanak putem telefona: +382 020 481 481 ili e-maila: [email protected]

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes