U skladu sa inicijativom CBCG, Universal Capital Bank AD Podgorica je smanjila kamatne stope za proizvode u nastavku:

1. Krediti za penzionere sa individualnom polisom osiguranja

  • Rok otplate do 84 mjeseci
  • Iznos kredita do 15.000€
Krediti za penzionere sa individualnom polisom osiguranjaPrethodni usloviNovi uslovi
Iznos kredita15,000.00 EUR15,000.00 EUR
Ročnost84 mjeseci84 mjeseci
Nominalna kamatna stopa7.50%6.49%
Iznos mjesečnog anuiteta228.25 EUR221.32 EUR
Mjesečna premija polise životnog osiguranja17.45 EUR17.45 EUR
Efektivna kamatna stopa10.24%9.04%
Ukupna kamata4,173.00 EUR3,590.88 EUR
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva75.00 EUR0.00 EUR
Naknada za dvije mjenice4.00 EUR4.00 EUR
Naknada za upit u Kreditni registar CBCG3.00 EUR3.00 EUR
Ukupan dug20,738.25 EUR20,081.13 EUR

Reprezentativni primjer po prethodno važećim uslovima:

U obračun ukupnog duga i EKS-a su uključeni troškovi kamate za cijeli period u iznosu od 4,173.00 eura, troškovi naknade za odobravanje kredita (0.50% – 75,00 eura), trošak 2 mjenice (4,00 eura), trošak upita u Regulatorni biro (3,00 eura) i trošak polise premije osiguranja u mjesečnom iznosu od 17.45 eur. Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 20,738.25 eura.

Reprezentativni primjer po novim uslovima:

U obračun ukupnog duga i EKS-a su uključeni troškovi kamate za cijeli period u iznosu od 3,590.88 eura, troškovi naknade za odobravanje kredita 0 eura, trošak 2 mjenice (4,00 eura), trošak upita u Regulatorni biro (3,00 eura) i trošak polise premije osiguranja u mjesečnom iznosu od 17.45 eur. Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 20,081.13 eura.

2. Krediti za penzionere sa besplatnom polisom osiguranja

  • Rok otplate do 84 mjeseci
  • Iznos kredita do 12.000€

Imajući u vidu izazove sa kojima se suočavaju crnogorski građani i sa namjerom da doprinesemo očuvanju njihovog životnog standarda, Universal Capital Banka će od 01.04.2024. ponuditi novi proizvod i to  za naše najstarije sugrađane, penzionere – krediti do 12,000.00 EUR sa rokom otplate do 78-e godine penzionera.

Krediti za penzionere sa besplatnom polisom osiguranja
Iznos kredita12,000.00 EUR
Ročnost84 mjeseci
Nominalna kamatna stopa7.50%
Iznos mjesečnog anuiteta182.60 EUR
Efektivna kamatna stopa7.52%
Ukupna kamata3,338.40 EUR
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0.00 EUR
Naknada za dvije mjenice4.00 EUR
Naknada za upit u Kreditni registar CBCG3.00 EUR
Ukupan dug15,345.40 EUR

*Napomena: U obračun ukupnog duga i EKS-a su uključeni troškovi kamate za cijeli period u iznosu od 3,338.40 eura, troškovi naknade za odobravanje kredita 0 eura, trošak 2 mjenice (4,00 eura) i trošak upita u Regulatorni biro (3,00 eura).  Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 15,345.40  eura. Polisu osiguranja života plaća Banka i zbog toga je nema u obračunu EKS.

3. Gotovinski / refinansirajuci krediti – A lista

  • Rok otplate do 60 mjeseci
  • Iznos kredita do 50.000€
GOTOVINSKI/REFINANSIRAJUĆI – A LISTAPrethodni usloviNovi uslovi
Iznos kredita10,000.00 EUR10,000.00 EUR
Rok otplate60 mjeseci60 mjeseci
Nominalna kamatna stopa7.50%6.50%
Iznos mjesečnog anuiteta199.21 EUR194.79 EUR
Efektivna kamatna stopa*7.76%6.53%
Ukupna kamata1,952.60 EUR1,687.40 EUR
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva50.00 EUR0.00 EUR
Naknada za dvije mjenice4.00 EUR4.00 EUR
Naknada za upit u Kreditni registar CBCG3.00 EUR3.00 EUR
Ukupan dug12,009.60 EUR11,694.40 EUR

Reprezentativni primjer po prethodno važećim uslovima:

U obračun ukupnog duga i EKS-a su uključeni troškovi kamate za cijeli period u iznosu od 1,952.60 eura, troškovi naknade za odobravanje kredita (0.50% – 50,00 eura), trošak 2 mjenice (4,00 eura) i trošak upita u Regulatorni biro (3,00 eura). Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 12,009.60 eura.

Reprezentativni primjer po novim uslovima:

U obračun ukupnog duga i EKS-a su uključeni troškovi kamate za cijeli period u iznosu od 1,687.40 eura, troškovi naknade za odobravanje kredita 0 eura, trošak 2 mjenice (4,00 eura) i trošak upita u Regulatorni biro (3,00 eura).  Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 11,694.40 eura.

*Napomena: U ukupne troskove i ukupan dug kao i u obračun EKS nije uključen trošak premije polise osiguranja imovine, procjene vrijednosti nekretnine, pribavljanja lista nepokretnosti (ovo su troškovi koji nisu unaprijed poznati, a biće uključeni u konačni obračun EKS).

Kreditni kalkulator je informativnog karaktera. Troškovi koji ulaze u obradu kredita iskazani su u reprezentativnom primjeru.

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes