Radno Vrijeme poslovnica Banke

Dodatni moratorijum kreditnih plasmana

Preuzmite: Formular za prihvatanje dodatnog moratorijuma za PRAVNA LICA Formular za prihvatanje dodatnog moratorijuma za FIZIČKA LICA Odluka CBCG o dodatnom moratorijumu

Redovna skupština akcionara Universal Capital Bank AD Podgorica 29.05.2020.

Na osnovu člana 36. Zakona o privrednim društvima (“Sl. list RCG”, br. 6/02 “Sl. list CG”, 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11) i Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne sjednice skupštine [...]

Moratorijum kreditnih plasmana

    Preuzmite: Formular za prihvatanje moratorijuma za PRAVNA LICA Formular za prihvatanje moratorijuma za FIZIČKA LICA Moratorijum FAQ – Pitanja i Odgovori Odluka CBCG o moratorijumu

Vanredna sjednica skupštine akcionara Universal Capital Bank AD Podgorica 10.10.2019.

Na osnovu člana 36. Zakona o privrednim društvima (“Sl. list RCG”, br. 6/02 “Sl. list CG”, 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11) i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne sjednice skupštine [...]

Vanredna skupština akcionara Universal Capital Bank AD Podgorica, 12.09.2019.

Na osnovu člana 36. Zakona o privrednim društvima (“Sl. list RCG”, br. 6/02 “Sl. list CG”, 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11) i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne sjednice skupštine [...]

Izmjena dnevnog reda za skupštinu akcionara Universal Capital Bank AD Podgorica 17.06.2019.

Na osnovu člana 37 st. 2 Zakona o privrednim društvima (“Sl. list RCG”, br. 6/02 “Sl. list CG”, 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11) i Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne sjednice skupštine [...]

Redovna skupština akcionara Universal Capital Bank AD Podgorica 17.06.2019.

Na osnovu člana 36. Zakona o privrednim društvima (“Sl. list RCG”, br. 6/02 “Sl. list CG”, 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11) i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne sjednice skupštine [...]

Vanredna skupština akcionara Universal Capital Bank AD Podgorica 25.02.2019.

Na osnovu člana 36. Zakona o privrednim društvima (“Sl. list RCG”, br. 6/02 “Sl. list CG”, 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11) i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne sjednice skupštine [...]

Vanredna skupština akcionara Universal Capital Bank AD Podgorica 15.11.2018.

Na osnovu člana 36. Zakona o privrednim društvima (“Sl. list RCG”, br. 6/02 “Sl. list CG”, 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11) i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne sjednice skupštine [...]

page 1 of 2