Moratorijum kreditnih plasmana

    Preuzmite: Formular za prihvatanje moratorijuma za PRAVNA LICA Formular za prihvatanje moratorijuma za FIZIČKA LICA Moratorijum FAQ – Pitanja i Odgovori Odluka CBCG o moratorijumu

In
Posted

Moratorijum

Preuzmite: Formular za prihvatanje moratorijuma za PRAVNA LICA Formular za prihvatanje moratorijuma za FIZIČKA LICA Moratorijum FAQ – Pitanja i Odgovori Odluka CBCG o moratorijumu

Radno vrijeme

Novi SWIFT kod banke će glasiti UNCBMEPG

Dragi klijenti, Kao dio stalnih aktivnosti na unaprjeđenju kvaliteta usluga koje pružamo, obavještavamo Vas da je Universal Capital Bank AD Podgorica izvršila promjenu SWIFT koda koji će biti [...]

In
Posted

Medjunarodne platne transakcije

Pravna lica Transakcioni račun za međunarodne platne transakcije mogu otvoriti sva fizička lica (rezidenti i nerezidenti) koja mogu ostvarivati stalna ili povremena primanja uplata iz [...]

In
Posted

Transakcioni računi

Pravna lica Besprekorna likvidnost, veoma povoljne i konkurentne tarife, profesionalna i kvalitetna podrška su garant efikasnog, sigurnog, brzog i pouzdanog platnog prometa. Otvaranjem [...]

In
Posted

Preuzimanje dokumentacije

Pravna lica Neophodna dokumentacija za otvaranje transakcionog računa za nacionalne platne transakcije za pravna lica rezidenti. Zahtjev za otvaranje računa (link 1) Neophodna dokumentacija za [...]

In
Posted

Krediti za penzionere sa polisom osiguranja

In
Posted

Garancije

Garancija se koristi kao instrument osiguranja plaćanja u domaćem i međunarodnom poslovanju i osigurava plaćanje i(li) izvršenje neke ugovorene obaveze, u predviđenom roku.   Vrsta [...]

In
Posted

Akreditivi

Akreditiv je instrument osiguranja plaćanja u međunarodnom poslovanju u kojem nalogodavac akreditiva (kupac) stavlja korisniku akreditiva (dobavljaču) na raspolaganje određeni iznos sredstava, [...]