Novi SWIFT kod banke će glasiti UNCBMEPG

Dragi klijenti, Kao dio stalnih aktivnosti na unaprjeđenju kvaliteta usluga koje pružamo, obavještavamo Vas da je Universal Capital Bank AD Podgorica izvršila promjenu SWIFT koda koji će biti [...]