Usluge i naknade

U Odjeljenju za brokerske poslove rade profesionalci sa dugogodišnjim iskustvom na tržištu kapitala koji našim klijentima pružaju najbolju moguću uslugu iz oblasti akcionarstva u Crnoj Gori i šire. Između ostalog u našem brokerskom odjeljenju klijenti mogu dobiti slijedeće usluge:

  • otvaranje vlasničkih računa hartija od vrijednosti u CDA,
  • kupovina i prodaja svih HOV na Montenegroberzi,
  • davanje informacija o kretanjima na tržištu hartija od vrijednosti,
  • konsalting u oblasti nastupa na tržištu kapitala,
  • informativno edukativna funkcija.

Naš tim je uvijek na raspolaganju svim postojećim i potencijalnim klijentima za sva eventualna pitanja i davanje savjeta vezano za tržište kapitala u Crnoj Gori i uvijek dajemo svoj maksimum za zadovoljenje potreba i zahtjeva klijenata koji su u našoj banci uvijek na prvom mjestu.

Cjenovnik

Minimalna provizija pri kupovini ili prodaji hartija od vrijednosti iznosi 10.00 eura i odnosi se na transakcije čija vrijednost je manja od 2500 EUR.

Ukoliko je transakcija veća od 2500 EUR tada je provizija 0,5% po transakciji.

Za sve veće transakcije po prometu kao i veći broj transakcija postoji i mogućnost dogovora tj određenog diskonta.

Pomenute provizije su u bruto iznosu što znači da je u njih ukljucena i provizija CDA (Centralne Depozitarne Agencije), kao i provizija berze.