Organizaciona struktura

Asistent izvršnog direktora i odbora direktora

Ana Rajković, asistent
Tel:  + 382 20 481 434
Fax: + 382 20 481 482
e-mail:  [email protected]

Zamjenik glavnog izvršnog direktora za komercijalne poslove

Nikola Vujošević, zamjenik glavnog izvršnog direktora
Tel:  + 382 20 481 428
Fax: + 382 20 481 482
e-mail:  [email protected]

Zamjenik izvršnog direktora za poslove podrške

Sonja Burzan, zamjenik izvršnog direktora
Tel:  + 382 20 481 481
Fax: + 382 20 481 482
e-mail:  [email protected]

Služba interne revizije i interne kontrole

Edin Šehović, interni revizor
Tel:  + 382 20 481 426
Fax: + 382 20 481 482
e-mail:  [email protected]

Ovlašćeno lice za praćenje usklađenosti poslovanja banke sa propisima

Edin Šehović, ovlašćeno lice
Tel:  + 382 20 481 426
Fax: + 382 20 481 482
e-mail:  [email protected]

Služba međunarodnog platnog prometa

Nevenka Žižić, rukovodilac
Tel:  + 382 20 481 420
Fax: + 382 20 481 482
e-mail:  [email protected]

Služba za nadzor, upravljanje i izvještavanje o rizicima
 
Vesna Durković, rukovodilac
Tel:  + 382 20 481 450
Fax: + 382 20 481 482
e-mail:  [email protected]

Služba upravljanja sredstvima

Mirza Redžepagić, rukovodilac
Tel:  + 382 20 481 416
Fax: + 382 20 481 482
e-mail:  [email protected]

Služba pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova

Jelena Vukićević, rukovodilac
Tel:  + 382 20 481 414
Fax: + 382 20 481 482
e-mail: [email protected]

Služba prodaje – retail

Srđa Pavićević, rukovodilac
Tel:  + 382 20 481 422
Fax: + 382 20 481 482
e-mail:  [email protected]

Služba podrške poslovnim operacijama

Miloš Rajković, viši saradnik
Tel:  + 382 20 481 425
Fax: + 382 20 481 447
e-mail:  [email protected]

Služba  računovodstva i planiranja

Lana Kalezić, rukovodilac
Tel:  + 382 20 481 436
Fax: + 382 20 481 482
e-mail:  [email protected]

Služba tehnologije i operacija

Veljko Rmuš, rukovodilac
Tel:  + 382 20 481 437
Fax: + 382 20 481 482
e-mail:  [email protected]

Služba za brokerske poslove

Milena Ljumović, rukovodilac
Tel:  + 382 20 481 456
Fax: + 382 20 481 482
e-mail:  [email protected]

Služba za kastodi poslove

Željko Drinčić, rukovodilac
Tel:  +382 20 481 413
Fax: +382 20 481 482
e-mail:  [email protected]

Filijala Sveti Stefan

Jelena Tomović, saradnik
Tel:  + 382 20 481 475
Fax: + 382 33 468 446
e-mail:  [email protected]