Dječja stepenasta štednja u EURO valuti je oblik  je oblik oročene štednje  koji omogućava više sukscesivnih uplata tokom perioda oročenja.Dječija stepenasta štednja namijenjena je populaciji uzrasta od 0-18 godina.

Štedni račun otvaraju roditelji ili zakonski zastupnici ili staratelji, a nosilac računa mora biti dijete mlađe od 18 godina, uz kopiju izvoda iz matične knige rođenih lista i ličnu kartu roditelja ili staratelja.
Ugovor o stepenastoj štednji zaključuje se na jedinstveni period od 12 do 36 mjeseci.

Početni ulog, kao i svi budući pojedinačni ulozi, dospijevaju istekom roka predvidjenog u članu 1 stav b osnovnog Ugovora, i ne mogu biti manji od 20 € (slovima: dvadeset eura). Maksimalni iznos pojedinačnog uloga, odnosno maksimalna suma svih uloga, ne može biti veća od 25,000.00 € (slovima: dvadesetpethiljada eura).

RočnostKamatna stopa za iznose do 25,000 EUR
12 mjeseci1.50%
24 mjeseci2.00%
36 mjeseci2.50%

Isplata prije isteka ugovorenog roka je moguća na zahtjev roditelja ili staratelja i Banka će obračunati i platiti Deponentu kamatu koja je jednaka nominalnog kamatnoj stopi, a zaključno sa danom razročenja sredstava.

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes