Garancija je instrument obezbjeđenja plaćanja ili izvršenja ugovornih obaveza kojom Banka garantuje da će nalogodavac garancije ispuniti sve obaveze navedene u garanciji prema korisniku garancije u ugovorenom roku.

Universal Capital banka nudi izdavanje svih vrsta garancija u zemlji i inostranstvu:

  • Carinske,
  • Plative,
  • Tenderske,
  • Činidbene.

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes