ZEMLJIŠTE

Površina: 1339 m2.
Lokacija: Zemljište je u Donjoj Gorici sa lijeve strane magistralnog puta Podgorica – Cetinje sa kojom ga spaja pristupni put dužine 10 m. Udaljenost nepokretnosti je 3 km od centra Podgorice;
Uređenost prostora: Na zemljištu je predviđena gradnja jednog većeg objekta u vanprivredi. Prema važećem DUP-u

građevinski objekat spratnosti P+P1+PK;

Related Projects

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes