Banka odobrava kredite punoljetnim državljanima Crne Gore. Maksimalno 65 godina u trenutku otplate, stalni radni odnos, zaposleni na A i B listi

OPCIJAAUTO KREDIT – NAMJENSKI
Maksimalan iznos kreditado 13.000,00 EUR
Nominalna kamatna stopa9,90 %
Ročnostdo 60 mjeseci
Prijevremena otplata kredita0,00%
Način otplateu jednakim mjesečnim anuitetima
Jednokratna naknada1,30% odobrenog iznosa kredita

Sredstva obezbjeđenja

  • Za iznose   do  8.000 €  –  jedan kreditno sposoban žirant, založno pravo na vozilu koje je predmet kupovine + KASKO osiguranje;
  • Za iznose od 8.000,01 €  do  13.000 € založno pravo na vozilu koje je predmet kupovine + KASKO osiguranje + dva ziranta ili suduznika;
  • Administrativna zabrana na zaradu svih učesnika u kreditu;
  • Blanko mjenice potpisana od strane Korisnika kredita i žiranta i mjenično ovlašćenje Korisnika kredita i žiranta;
  • Izjava korisnika kredita o zabrani otuđenja vozila ovjerena od strane nadležnog organa;

Namjena kredita

  • Kupovina novih i polovnih motornih vozila. Kredit podrazumijeva bruto cijenu, navedenu na profakturi/fakturi prodavca, kao i KASKO osiguranje

Napomena

  • Anuitet ne može prelaziti 50% neto mjesečne zarade, nakon odbitka svih mjesečnih obustava
  • Kredit se isplaćuje prenosom sredstava na račun prodavca i osiguravajuće kuće prema priloženoj fakturi i polisi
UKUPAN IZNOS KREDITA10.000 €
Broj rata60
Iznos mjesečne obaveze (rate)209.97€
I Administrativna naknada
1. naknada za obradu kredita 1,30%130 €
2. trošak RKB izvještaja3 €
3. trošak kupovine jedne mjenice2 €
Nominalna godišnja kamatna stopa9.90 %
*Efektivna kamatna stopa10.54 %
Ukupan iznos otplate12,733.20 €

*Napomena: U ukupne troškove i ukupan dug kao i u obračun EKS nije uključen trošak premija polise osiguranja imovine, procjene vrijednosti nekretnine, pribavljanje lista nepokretnosti koji nije unaprijed poznat a biće uključen u konačan obračun.

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes