Za kupovinu, dogradnja ili izgradnju novih, adaptacija, rekonstrukcija, opremanje turističkih, sportskih i ugostiteljskih kapaciteta kao i za kupovinu plovila, opreme i sl.

[wpdatatable id=”13″]

* Pravni subjekt sa kojim Universal Capital Bank ima uspostavljenu poslovnu saradnju
** Pravni subjekt sa kojim Universal Capital Bank još uvijek nema uspostavljenu poslovnu saradnju

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes