Platni promet sa inostranstvom

Universal Capital Bank AD usluge platnog prometa sa inostranstvom obavlja koristeći najsavremenija tehnološka rješenja kako bi se nalozi klijenata realizovali u najkraćem roku i uz najpovoljnije uslove. Besplatnim otvaranjem računa kod Universal Capital Bank AD klijentima je omogućeno:

 • Brza i efikasna obrada naloga za plaćanje,
 • Profesionalna pomoć prilikom obavljanja platnog prometa,
 • Mogućnost realizacije naloga širom svijeta sa valutom isti dan,
 • Dostavljanje obavještenja o izvršenom plaćanju (Swift poruke) istog dana kada je izvršeno plaćanje (mailom ili faxom),
 • Maksimalna sigurnost i bezbjednost podataka.

 

Neophodna dokumentacija za otvaranje transakcionog računa za međunarodne platne transakcije

Uz  Zahtjev za otvaranje računa klijent je obavezan da priloži sledeću dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu pravnog lica u Centralni registar privrednog suda  ili rješenje o upisu u registar nadležnog organa, ako je za njega registovanje propisano,
 • Obavještenje o razvrstavanju po djelatnostima organa nadležnog za poslove statistike(ukoliko posjeduje),
 • Akt o izvršenoj registraciji kod nadležnog poreskog organa(PIB/PDV),
 • OP obrazac (ovjeren potpis ovlašćenog lica kod nadležnog suda),
 • Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga,
 • Kopija identifikacionh dokumenata ovlašćenih lica,
 • Obrazac PEL (obrazac za identifikaciju politički eksponiranog lica)
 • Ugovor o otvaranju i vođenju računa (zaključuje se u Banci nakon kompletiranja validne dokumentacije)