VISA Business Electron

Sa svojom VISA Business Electron karticom možete da:

  • obavljate sva plaćanja u zemlji i inostranstvu
  • podižete gotovinu na bankomatima
  • jednostavno i elegantno završavate sve poslove Vaše firme
  • bezbjedno odlazite na službeni put, jer Vam ova kartica garantuje sigurnost

 

Kako postati korisnik VISA Business Electron kartice?

Svaka firma koja je klijent Universal Capital Banke ima pravo podnošenja Zahtjeva za izdavanje VISA Business Electron kartica.

Odobrenjem Zahtjeva i potpisivanjem Ugovora o korišćenju poslovne kartice, firma postaje nosilac kartice sa pravom imenovanja njenih korisnika.

Nosilac kartice može imenovati neograničen broj korisnika VISA Business Electron kartice.

Kartica se izdaje na osnovu sporazuma izmedu Universal Capital Bank i firme koju predstavlja ovlašćeno lice. Ovim ugovorom definišu se pravila i uslovi za izdavanje i korišćenje VISA Business Electron kartice.

 

Korišćenje VISA Business Electron kartice

Kartica se može koristiti u zemlji i inostranstvu za plaćanje robe i usluga na mjestima sa oznakom VISA Electron, za podizanje gotovine na bankomatima, na Internetu, kao i za MOTO transakcije.

Kartica se ne može koristiti na imprint mašinama.

Prilikom plaćanja robe i usluga karticom, korisnik ne potpisuje račun već umjesto toga koristi PIN.

 

OPŠTA PRAVILA I USLOVI ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJE

Pristupnica za VISA Business