Krediti

Universal Capital Bank A.D pruža podršku razvoju sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, sa izuzetno bogatom ponudom proizvoda i usluga namijenjenih dugoročnom unapređenju poslovanja i jačanju tržišne pozicije domaćih preduzeća.

Banka odobrava pravnim licima i preduzetnicima kredite po tekućem računu (overdraft), revolving kredite, kredite za obrtna sredstva, kao i dugoročne investicione kredite.

Iznos odobrenog kredita zavisi od poslovne pozicije i kreditne sposobnosti klijenta, od kvaliteta obezbjeđenja, posla ili projekta koji se kreditira i efekata iz tih poslova i projekata.

 

Kreditni Kalkulator

%
=
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

* obračun je informativnog karaktera