Osnovne informacije o Banci

Universal Capital Bank AD Podgorica osnovana je 2007. godine.

Rješenjem br. 0101-2933/3-2 dana 12.07.2007. godine Savjet Centralne banke Crne Gore izdao je Banci dozvolu za rad.

Rješenjem o registraciji, banka je promijenila ime kod Centralnog registra Privrednog suda dana 18.06.2014. godine pod registarskim brojem 4-0008441/020.

Djelatnost banke je od osnivanja bila pretežno usmjerena na rad sa klijentima koji se bave privrednim djelatnostima. Tokom 2012. godine banka je proširila svoju ponudu i započela značajniji rad sa stanovništvom.