Rentna štednja

Rentna štednja je oblik oročene štednje u EURO valuti koji omogućava isplatu i raspolaganje kamatom tokom trajanja perioda oročenja, kao dodatni redovni prihod. Zavisno od potreba i želja, moguće je izabrati dinamiku isplate kamate koja se može isplaćivati  za cijeli period oročenja i ti po ugovoru mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje. Rok oročenja klijent određuje prema vlastitom izboru.

 

Ročnost:

od 1 do 3 mjeseca

od 4 do 6 mjeseci

od 7 do 12 mjeseci

od 13 do 18 mjeseci

od 19 do 24 mjeseca

od 25 do 36 mjeseci

Kamatna stopa (na godišnjem nivou)

0.10%

0.25%

0.50%

0.75%

1.00%

1.25%

 
Za iznose depozita preko 50.000 EUR-a kamatnu stopu odlučuje kreditni odbor banke. Isplata prije isteka ugovorenog roka je moguća samo u izuzetnim okolnostima uz saglasnost banke i korekciju kamatne stope po godišnjoj kamatnoj stopi od 0,03%. Već isplaćena kamata po ulogu se koriguje tako što se banka naplaćuje od iznosa štetnog uloga za razliku u isplaćenoj kamati.
Banka je članica fonda za zaštitu depozita.

FOND ZA ZAŠTITU DEPOZITAhttp://www.fzdcg.org/