Deponovana štednja

Banka za oročena deponovana sredstva fizičkih lica obračunava, pripisuje i/ili isplaćuje minimalne kamate, u zavisnosti od vrijednosti depozita i njegove ročnosti, pod sljedećim uslovima:

Vrijednost depozita:

do 50,000 EUR

Ročnost (mjeseci)

Kamatna stopa

od 3 do 6 mjeseci

0.50%

od 7 do 12 mjeseci

0.75%

od 13 do 24 mjeseci

1.25%

preko 24 mjeseca

1.75%

 
Obračun kamata se vrši mjesečno, pripis po isteku oročenja.
 
Za iznose depozita preko 50,000 EUR-a ili oročenje preko 36 mjeseci kamatnu stopu odlučuje kreditni odbor banke. Isplata prije isteka ugovorenog roka je moguća samo u izuzetnim okolnostima uz saglasnost banke i korekciju kamatne stope po godišnjoj kamatnoj stopi od 0,03%. Već isplaćena kamata po ulogu se koriguje tako što se banka naplaćuje od iznosa štetnog uloga za razliku u isplaćenoj kamati.
 
Banka je članica fonda za zaštitu depozita.

FOND ZA ZAŠTITU DEPOZITAhttp://www.fzdcg.org/