UCB anticipativna štednja

Ovaj model štednje karakterišu stimulativne kamatne stope koje se isplaćuju anticipativno, odnosno odmah po oročenju sredstava, za iznose od 500,00EUR-a do 50,000.00EUR-a, u skladu sa periodom oročenja iz tabele.

Ročnost:

od 1 do 3 mjeseci

od 4 do 6 mjeseci

od 5 do 12 mjeseci

od 13 do 18 mjeseci

od 19 do 24 mjeseci

preko 24 mjeseci

Kamatna stopa (na godišnjem nivou)

0.10%

0.25%

0.50%

0.75%

1.00%

1.25%

Posebne klauzule ugovora o UCB anticipativnoj štednji su: nemogućnost prijevremenog razročenja i automatsko produženje oročavanja pod važećim uslovima u slučaju da klijent ne izvrši preuzimanje oročenih sredstava nakon ugovorenog roka oročavanja, ukoliko banka ne odluči drugačije i o istom obavijesti deponenta.

Za sve depozite preko 50.000,00EUR-a kamatnu stopu odlučuje kreditni odbor banke.

 

Banka je članica fonda za zaštitu depozita.

FOND ZA ZAŠTITU DEPOZITAhttp://www.fzdcg.org/