VISA Electron

VISA Electron kartica se može koristiti u zemlji i inostranstvu za plaćanje roba i usluga na svim trgovačkim mjestima koja imaju oznaku VISA Electron, kao i za podizanje gotovine na bankomatima. VISA Electron katica Vam omogućava i uvid u stanje po Vašem tekućem računu putem mreže bankomata.

Korisnik kartice može biti svaki klijent banke koji ima otvoren tekući račun. VISA Electron kartica dobija se nakon otvaranja tekućeg računa u Universal Capital Banci i podnošenjem zahtjeva za dodjelu ove kartice.

Osnovna VISA Electron kartica izdaje se po jednom tekućem računu. Na jednu osnovnu karticu može biti izdato više dodatnih kartica. Sve transakcije po osnovu korišćenja dodatnih VISA Electron kartica terete račun vlasnika osnovne kartice.

Zamjena kartice se vrši u sljedećim slučajevima:

  • kada korisnik mijenja lične podatke
  • kada je fizički oštećena plastika kartice
  • novouručena kartica sa netačno unijetim (odštampanim) podacima ili kada je kartica tehnički neispravna
  • zaboravljen ili izgubljen PIN.

 

Pristupnica za VISA Electron karticu

OPŠTA PRAVILA ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJE